Po poros intensyvių savaičių, susibėgom trečią sykį.

Apkalbėtos temos:
- ES santykiai su debesimis,
- KDE relyzo džiaugsmai,
- Cloudflare spjauna į Nginx,
- Fuck you, HDMI!
- Skriaudžiamas GitHub'as,
- Microsofto ir Tamo nuotėkiai,
- Parsidavimas ir slėpynės nuo robotų,
- Latviai socialiniuose tinkluose,
- Nudusęs feizbukas,

ir kt.